Hyreskontrakt - Fakta och information om HyreskontraktHyreskontrakt

Hyreskontrakt

Ett hyreskontrakt en att avtal gällande hyra av t.ex. en lägenhet. Det hyresavtal som ligger till grund för hyreskontraktet kan se ut på många olika sätt beroende på vilken bransch eller vara hyreskontraktet gäller för.

Hyreskontrakt tecknas in de flesta olika branscherna men framförallt tänker man på hyreskontrakt på hyresrättslägenheter eller andrahandskontrakt på bostadsrättslägenheter. En del av de varor och produkter som man kan hyra och tecknar hyresavtal för är:

Hyresavtal


Hyreskontrakt är ett avtal

Läs igenom hyreskontraktet!

Hyreskontraktet är ett bindande avtal mellan den uthyrande parten och den som hyra varan eller lägenheten. Med hyra innebär det att den hyrande avlägger ersättning till den som hyr ut pengar.

Regler för att hyra lägenheter är ganska väl reglerat gällande vilka villkor som ska finnas i hyreskontrakten. Trots detta efterlevs inte avtalen alltid och ofta förekommer svarta pengar för att man ska lyckas få ett 1:a hands hyreskontrakt i på större ort.

Inom den övriga hyresmarknaden finns det inga regler gällande hyra av lös egendom. Därför är det mycket viktigt att du läser igenom hyreskontraktet innan du skriver på och hyr varan.